פירות

בין אוספי הארכיון הציוני המרכזי שמור אוסף מרהיב ביופיו של כרזות ושל כרוזים מלפני קום המדינה וגם מהשנים שלאחר מכן. הכרזות והכרוזים התפרסמו על עמודי מודעות בחוצות העיר, ובעזרתם עברו המסרים והידיעות לקהל הרחב. הם עסקו בנושאים שונים כמו: ציונות, התיישבות, ביטחון, אמנות, תיאטרון, בריאות ועוד.

 

עוד לפני שט"ו בשבט הפך לחג הנטיעות, הקהילות היהודיות השונות נהגו לאכול בו מפירות ארץ ישראל. לקראת ט"ו בשבט אספנו מבחר כרזות, שעוסקות בפירות השונים האופייניים לארץ ישראל, וגם ביתרונות שלהם. ט"ו בשבט שמח!