מבצע קציר

 

שיבולים בשדות הנגב, 1952. 

"שיבולת בשדה כורעה ברוח מעומס גרעינים כי רב": בשדות בנגב, 1952. 

צלם: זולטן קלוגר, אוסף קרן היסוד (NKH\410438)

 

הפרחת השממה בנגב המערבי על ידי התיישבות חקלאית הפכה לצורך בטחוני, כלכלי ודמוגרפי מיד לאחר הקמת המדינה. המחסור בחיטה ובחומרי גלם בשנים אלה במדינה הצעירה הביא לגיבוש תכניות נרחבות להפוך את הנגב ל"אסם התבואה" של המדינה תוך ניצול אדמת הלס והאדמה החולית בשיטות גידול מותאמים. מתחילת שנות החמישים עובדו באזור שטחי קרקע נרחבים, ונזרעו כחצי מיליון דונם חיטה, שעורה ומיני דגן נוספים. חקלאים מכל רחבי הארץ נרתמו לסייע למתיישבי האזור בכוח אדם ובציוד מכאני במלאכת הזריעה בחורף ובעת הקציר לפני הקיץ. משרד החקלאות סיפק את הליווי המקצועי, והמוסדות המיישבים הובילו ותמכו במימוש התוכניות. במסגרת "מבצע קציר", שנערך מדי שנה כדי לקצור את שדות הנגב בזמן, גויסו כ-200 טרקטורים וקומביינים, שהגיעו עם מפעיליהם מיישובי הצפון בשיירה, ושהו באזור שבועות אחדים, עד שהושלמה המשימה. לשמחת כולם כבר בשנת 1952 הניבו השדות יבול רב. מדי שנה הוזמנו עיתונאים וצלמים לסייר בשדות ולתעד ולדווח על הקוצרים במלאכתם. לכבוד חג הקציר שלפנו מאוספי התצלומים את המיטב.


קומביינים מהצפון עושים את דרכם לקציר השדות בנגב, 1952.

קומביינים מהצפון עושים את דרכם לקציר השדות בנגב, 1952. (PHG\1014175)


קומביין במלאכת הקציר, 1954.

קומביין במלאכת הקציר, 1954. צלם: יצחק מירלין, אוסף קרן היסוד (NKH\410475)


בוחנים את הזרעים לאחר הקציר, 1956.

בוחנים את הזרעים לאחר הקציר, 1956. צלם: יצחק מירלין, אוסף קרן היסוד (NKH\410487)


קומביינים קוצרים את השדות בנגב, 1952.

קומביינים קוצרים את השדות בנגב, 1952. צלם: זולטן קלוגר, אוסף קרן היסוד (PHKH\1262579)


לאחר הקציר: איסוף החציר לחבילות קש, 1952.

לאחר הקציר: איסוף החציר לחבילות קש, 1952. צלם: זולטן קלוגר, אוסף קרן היסוד (PHKH\1261350)


מילוי השקים בגרעיני חיטה ושעורה, 1956.

מילוי השקים בגרעיני חיטה ושעורה, 1956. צלם: יצחק מירלין, אוסף קרן היסוד (NKH\410486)


קושרים בחבל את שקי הגרעינים, 1952.

קושרים בחבל את שקי הגרעינים, 1952. (PHG\1014173)


הקוצרים בהפסקת אוכל, 1952.

הקוצרים בהפסקת אוכל, 1952. (PHG\1014172)


שקילת היבול, 1954.

שקילת היבול, 1954. צלם: יצחק מירלין, אוסף קרן היסוד (NKH\410478)


העמסת שקי הגרעינים על המשאית, 1952.

העמסת שקי הגרעינים על המשאית, 1952. צלם: זולטן קלוגר, אוסף קרן היסוד (NKH\410451)


הובלת שקי הגרעינים מן השדה, 1952. 

הובלת שקי הגרעינים מן השדה, 1952. צלם: זולטן קלוגר, אוסף קרן היסוד (NKH\ 410449)


הובלת חבילות החציר מהשדה למשק, 1952.

הובלת חבילות החציר מהשדה למשק, 1952. צלם: זולטן קלוגר, אוסף קרן היסוד (PHKH\1261342)​~ פורסם ב- 10.6.2024 ~​