מאה שנה לאירועי תל-חי

תאריך פרסום 
 
 
* הכניסה לארכיון שונתה בעקבות עבודות הפיתוח באזור. יש לעקוב אחרי שלטי ההכוונה שהוצבו ליד הארכיון.
 
 * הרשמה לכנס (לצורך היערכות): http://cza.activetrail.biz/אישור-הרשמה-מאה-תל-חי​