דוד בן גוריון

בין אוספי הארכיון הציוני המרכזי שמור אוסף מרהיב ביופיו של כרזות ושל כרוזים מלפני קום המדינה וגם מהשנים שלאחר מכן. הכרזות והכרוזים התפרסמו על לוחות מודעות בחוצות העיר, ובעזרתם הועברו המסרים והידיעות לקהל הרחב. הם עסקו בנושאים שונים כמו: ציונות, התיישבות, ביטחון, אמנות, תיאטרון, בריאות ועוד.

 

בחודש אוקטובר מלאו 130 שנים להולדתו  של דוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל. באוסף הכרזות של הארכיון נשתמרו כרזות רבות המציגות את דמותו של דוד בן גוריון, ציטוטים שלו וכרזות של המפלגה שעמד בראשה - מפא"י. המפלגה עשתה שימוש רב בדמותו של בן גוריון, והבליטה את חלקו המרכזי בהקמתה של מדינת ישראל בכדי לעודד אנשים להצביע עבורה. לפניכם מבחר כרזות מתוך האוסף.