כרזות לחג השבועות

"פרי גני הנה הבאתי, מלא הטנא רב פאר"
 
חג השבועות ציין בתקופת המקרא את תחילת עונת הקציר והבאת הביכורים לבית המקדש. לפי המסורת, חג השבועות הוא גם היום שבו ניתנה התורה לבני ישראל. היישוב היהודי המתחדש שמח לאמץ את החג החקלאי ולצקת לו תוכן מתאים. הקיבוצים, המושבים והכפרים נהגו לערוך טקסים מרשימים של הבאת סלסילות עם פירות, ומופעים של שירה וריקודים לכבוד החג. הכרזות שלפניכם מציגות את טקסי הבאת הביכורים וגם את חג מתן תורה.