הודעה לציבור הרחב

תאריך פרסום

הארכיון הציוני המרכזי נסגר לקהל הרחב לצורך עבודות שיפוץ נרחבות החל מ-11 בפברואר 2021. 

העבודות עתידות להימשך כשנתיים.


החל מ-30 במאי 2021 ייפתח הארכיון במשכנו הזמני, ושירותי הארכיון יינתנו במתכונת מצומצמת. 

הודעה מפורטת על פעילות חדר הקריאה והנחיות לתיאום ביקור תפורסם באתר.

בקשות לשירותי ארכיון, שיתקבלו בין המועדים הללו, יטופלו עם פתיחת הארכיון במשכנו הזמני ב-30 במאי 2021.


החל מ-11 בפברואר לא תתקבלנה פניות חדשות במדור לחקר המשפחה. עם חידוש פעילות הארכיון במשכנו הזמני, ב-30 למאי, הציבור יוכל לחזור ולפנות אל המדור.

עבודות ההקמה של בניין הארכיון ליד בנייני האומה, ברקע חניון "אגד" והבתים בשכונת קרית משה,   מרץ 1986 (PHG\1027146)
עבודות ההקמה של בניין הארכיון ליד בנייני האומה, ברקע חניון "אגד" והבתים בשכונת קרית משה, 

מרץ 1986 (PHG\1027146)​​​​​​​​​​​​