אגרות ברכה לשנה החדשה

 כרזה המודיעה על מכירת אגרות ברכה של קק"ל בחנויות שונות ברחבי הארץ (KRU\4582)אגרת ברכה של קק"ל לראש השנה (DD1\6460)

 
מדפים רבים במחסנים של הארכיון עמוסים בפריטים, הנכללים באוסף דברי הדפוס. אוסף זה כולל חוברות, עלונים, קונטרסים, פרוספקטים וסוגי פרסומים נוספים, המקיפים נושאים מגוונים. באוסף אפשר למצוא לוחות שנה וגם אגרות ברכה, שהדפיסה "קרן קימת" לכבוד ראש השנה. אגרות הברכה נמכרו על ידה בימים שלפני ראש השנה, וההכנסות ממכירתן שימשו את קק"ל בפעילותה בארץ. דוגמאות מכרטיסי "שנה טובה" היפים והצבעוניים מוצגים לפניכם, ושתהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה!