השקל הציוני

חגיגות מאה עשרים שנה לקונגרס הציוני הראשון מתחילות החודש (אוגוסט 2017). לכבוד המאורע מוקדשת גלריית הכרזות למפעל "השקל הציוני" של ההסתדרות הציונית העולמית.
 
לקראת הקונגרס הציוני השני קבע דוד וולפסון שעל חברי ההסתדרות הציונית לשלם סכום מסוים כדמי חבר. סכום זה נקרא "שקל" על שם המטבע העברי העתיק. כל אדם שמלאו לו 18 שנים ורכש את "השקל הציוני" יכול היה לבחור צירים לקונגרס הציוני במשך שנה. החל מגיל 24 יכול היה רוכש ה"שקל" גם להתמודד בבחירות לצירי הקונגרס. מספר הצירים מכל מדינה שנשלחו לקונגרסים נקבע בהתאם לכמות השקלים שנמכרו בה. באופן טבעי מכירות "השקל הציוני" עלו לקראת הקונגרסים הציוניים על מנת שהשוקלים יוכלו לבחור ולהיבחר כצירים. חבר ששילם את מס השקל קיבל שטר תרומה מעוצב עם דימויים ומסרים שביטאו את הרעיון הציוני.
 
הכרזות שלפניכם מפרסמות את "השקל הציוני" וקוראות להצטרף להסתדרות הציונית כדי להשפיע על גורלו של העם היהודי. רוב הכרזות מציגות את שטר התרומה שניתן לרוכשי השקל באותה שנה לצד השקל העברי העתיק על שמו נקרא המפעל. נוסף לכך, בכרזות מופיעים סמלים וטקסטים הקשורים לתנועה הציונית ולנושאים הבולטים באותה עת, כמו: מלחמת העולם השנייה, העפלה, הקמת מדינת ישראל והקשר עם התפוצות.
 
הכרזות המרהיבות שנבחרו לגלריה הודפסו החל משנות ה-30 של המאה הקודמת, בתקופה הקשה של מלחמת העולם השנייה, ועד לשנות ה-60 לאחר שמדינת ישראל קמה.