ט"ו בשבט

בין אוספי הארכיון הציוני המרכזי שמור אוסף מרהיב ביופיו של כרזות ושל כרוזים מלפני קום המדינה וגם מהשנים שלאחר מכן. הכרזות והכרוזים התפרסמו על עמודי מודעות בחוצות העיר, ובעזרתם עברו המסרים והידיעות לקהל הרחב. הם עסקו בנושאים שונים כמו: ציונות, התיישבות, ביטחון, אמנות, תיאטרון, בריאות ועוד.
 
"זה היום נטע ונשתול ונכה פה שורש / עוד שנה ועוד שנה והנה פה חורש..."
ט"ו בשבט תמיד צוין בלוח השנה העברי כראש השנה לאילנות. היישוב היהודי המתחדש בארץ ישראל הוסיף לו תוכן חדש והחל במנהג של נטיעת עצים. הנטיעות היו ביטוי לחידוש ההתיישבות בארץ ישראל ולהפרחת נופה של הארץ. לפניכם מבחר כרזות שהוצאו לכבוד החג.