בולי קק"ל | יום העצמאות

ההחלטה על הקמת קרן קימת לישראל התקבלה בשנת 1901 בקונגרס הציוני החמישי בבאזל. קרן קימת לישראל פעלה בדרכים שונות לאיסוף תרומות למימון פעילותה. אחת מהן הייתה הדפסה של סדרות בולים, שההכנסות ממכירתן היוו תרומה לקק"ל. "בול ציון" משנת 1902 היה הבול הראשון שקק"ל הנפיקה, והוא הופץ ב- 17 מדינות שונות. בולי קק"ל התקבלו בהתלהבות על ידי תומכי הציונות באירופה. מסמכים רשמיים של המוסדות הציוניים נשאו את הבולים הללו, ויהודים מכל רחבי העולם נהגו להדביק את בולי קק"ל לצד הבולים הרשמיים של המדינות בהן התגוררו, לעתים תוך סיכון בקבלת קנסות ועונשי מאסר.
 
לאחר קום המדינה שימשו בולי קק"ל כבולים הרשמיים של מדינת ישראל עד להנפקת בולים חדשים על ידי הממשלה. עד היום הנפיקה קק"ל כ- 5,200 סוגים שונים של בולים וכ- 1,500 סדרות, העוסקות בציונות, בנופי הארץ, בהיסטוריה, במורשת היהודית, בסביבה ובטבע.
 
ברשות הארכיון הציוני סדרות רבות של בולי קק"ל שנאספו ממקורות שונים. לפניכם בולים שהונפקו לציון חגיגות יום העצמאות של מדינת ישראל.