חומה ומגדל

הקמתו של יישוב "חומה ומגדל", מבט פנורמי (PHG\1074899)
 

"חומה ומגדל" הוא כינוי למבצע, שיזמו המוסדות הלאומיים בארץ ישראל, ובמסגרתו הוקמו 52 ישובים חדשים. המבצע נערך כתגובה למאורעות תרצ"ו-תרצ"ט (1939-1936) מצד הערבים ולהגבלות השלטון הבריטי על עליית יהודים לארץ ועל הקמת יישובים יהודיים חדשים. הקמת היישובים החלה בלילה, ובמהלכו נבנו מגדל שמירה וחומת מגן – מכאן הכינוי למבצע "חומה ומגדל". לפי חוק עות'מני ישן, שהיה תקף גם בזמן שלטון המנדט, אסור היה להרוס מבנה בעל גג. מסיבה זו לא הרסו הבריטים את יישובי "חומה ומגדל", שלא קיבלו אישורי בנייה. הציוד, שהיה דרוש להקמת היישובים, הוכן מראש, וכך התאפשרה הקמה זריזה של כל ישוב. במבצע זה נטלו חלק התנועות השונות בארץ ישראל – מהשומר הצעיר ועד בית"ר.