שנה טובה ציונית

שליחת ברכות שנה טובה לפני ראש השנה הפכה לנוהג קבוע בסוף המאה ה-19 בהשפעת החברה הנוצרית באירופה, שהחלה לשלוח בדואר כרטיסי ברכה מודפסים ומעוצבים לקראת השנה האזרחית החדשה. הקהילה היהודית אימצה זאת, וחבריה שלחו אף הם כרטיסי ברכה או גלויות לקראת ערב ראש השנה העברי. תחילה דמו כרטיסי הברכה  לכרטיסים הנוצריים בעיצוב ובקישוטים שהופיעו עליהם, אך בהמשך שולבו בהם דימויים יהודיים, והם הלכו וקיבלו אופי ייחודי.

לאחר קיומו של הקונגרס הציוני הראשון ב-1897 ועם תחילת פעילותה של התנועה הציונית, נפוצו גם אגרות ברכה עם מוטיבים ציוניים, ובהם מנהיגי הציונות ומקומות מרכזיים בארץ ישראל בליווי מסרים, הקשורים לארץ ישראל ולשיבה אליה.

בסימן ראש השנה אספנו מבחר של אגרות ברכה, שנשלחו בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20, אל תיאודור הרצל ואל דוד וולפסון, ראשי התנועה הציונית, מאת אישים ואגודות ציוניות.

שנה טובה וברכת ציון לכולכם.

____________________________________________________________________​


ברכת שנה טובה, שנשלחה לתיאודור הרצל ב-1897 מאת יצחק שבדרון

​​ברכת שנה טובה, שנשלחה לתיאודור הרצל ב-1897 מאת יצחק שבדרון ובניו "בשם ציונים רבים", על גבי כרטיס הכניסה לקונגרס הציוני הראשון. שבדרון משבח את הרצל ואת פועלו: "בדרך אשר החל ללכת ילך, יאמצהו ד' ויכוננהו." (H1\3241)​

____________________________________________________________________​​


ברכת שנה טובה, שנשלחה לתיאודור הרצל ב-1898 מאת ארגון "חיבת ציון".

ברכת שנה טובה, שנשלחה לתיאודור הרצל ב-1898 מאת ארגון "חיבת ציון", ועליה מופיעות תמונותיהם של מקס נורדאו, הרצל וקרפל ליפה בחתימת נשיאת הארגון אליס רוזנברג, רומניה.

הברכה נכתבה בחרוזים ובכתב מסוגנן:

"קח נא ברכת לב מידידיך הנאמנים:

מול כבודך ברגשי קודש משתחוים:

המשיבֹת ומחממות לבות כפלים:

מאת אתנו הקאמיטעט בנות ציון" (H1\1093)

____________________________________________________________________​​​


ברכת שנה טובה, שנשלחה אל הרצל ב-1901 מאת האגודה הציונית בגראדזיסק, פוליןברכת שנה טובה, שנשלחה אל הרצל ב-1901 מאת האגודה הציונית בגראדזיסק, פולין

ברכת שנה טובה, שנשלחה אל הרצל ב-1901 מאת האגודה הציונית בגראדזיסק, פולין, ועליה תמונותיהם של הרצל והסולטאן הטורקי עבדול חמיד. כרטיס זה הופץ על רקע ניסיונותיו של הרצל להגיע להסכמות עם הסולטן הטורקי בנוגע להתיישבות יהודית בארץ ישראל. (H1\2425)

____________________________________________________________________​​


ברכת שנה טובה, שנשלחה אל הרצל מאת בני משפחת זלאטשינקא ב-1903.

ברכת שנה טובה, שנשלחה אל הרצל מאת בני משפחת זלאטשינקא ב-1903. בחזית הכרטיס מוצג קולאז' עם תמונות משתתפי הקונגרס הציוני הראשון. (H1\3472)​

____________________________________________________________________​​


ברכת שנה טובה, שנשלחה אל דוד וולפסון ב-1905 מאת הוועד המרכזי של הציונים בהומל.

ברכת שנה טובה, שנשלחה אל דוד וולפסון ב-1905 מאת הוועד המרכזי של הציונים בהומל. באותה שנה נבחר וולפסון לכהן כנשיא ההסתדרות הציונית לאחר פטירתו של הרצל. על הכרטיס מופיע ציטוט מ"תוכנית באזל" ומניין השנים, שחלפו מאז הקונגרס הציוני הראשון – "שנה תשיעית לקונגרס". הוועד בהומל בירך "את כל חבריו ואת כל העובדים תחת דגל ציון ואת כל בית ישראל לשנה החדשה הבאה, כי תביא לעמנו שנת חיים ושלום, שנת תחיה וגאולה, שנת חירות בתוך חירות, אושר וכבוד לישראל מעתה ועד עולם." (W1\562)

____________________________________________________________________​​


ברכת שנה טובה מתקפלת, שנשלחה אל דוד וולפסון מאת הפדרציה הציונית בדרום אפריקה.
ברכת שנה טובה מתקפלת, שנשלחה אל דוד וולפסון מאת הפדרציה הציונית בדרום אפריקה.

ברכת שנה טובה מתקפלת, שנשלחה אל דוד וולפסון מאת הפדרציה הציונית בדרום אפריקה. דמותו של הרצל מוצגת לצד איור של אנשים, ההולכים לכיוון השמש הזורחת עליה כתוב "ציון". (W1\562)  ​

____________________________________________________________________​​​


ברכת שנה טובה, שנשלחה אל דוד וולפסון מאת יהושע השל גינצבורג ומשפחתו ב-1907.

ברכת שנה טובה, שנשלחה אל דוד וולפסון מאת יהושע השל גינצבורג ומשפחתו ב-1907. על הברכה מופיעות תמונותיהם של דוד וולפסון, תיאודור הרצל ומקס נורדאו. (W1\562)

____________________________________________________________________​​


ברכת שנה טובה, שנשלחה אל דוד וולפסון מאת מועצת המנהלים של הפדרציה הציונית בדרום אפריקה ב-1909.

ברכת שנה טובה, שנשלחה אל דוד וולפסון מאת מועצת המנהלים של הפדרציה הציונית בדרום אפריקה ב-1909. על גבי הברכה מוצג איור, שהופיע על כרטיס ההשתתפות בקונגרס הציוני השישי. (W1\562)

____________________________________________________________________​​


ברכת שנה טובה, שנשלחה לדוד וולפסון מאת ב. ג. חיימוביץ' ב-1910.

ברכת שנה טובה, שנשלחה לדוד וולפסון מאת ב. ג. חיימוביץ' ב-1910, ועליה מוצג איור של חומות העיר העתיקה בירושלים ומגדל דוד על רקע השמש העולה. (W1\562)

____________________________________________________________________​​


גלוית שנה טובה, שנשלחה לדוד וולפסון מאת ג'וזף בירנברג ב-1911.

גלוית שנה טובה, שנשלחה לדוד וולפסון מאת ג'וזף בירנברג ב-1911. בחזית הגלויה מוצגת תמונתו של דוד וולפסון מוקף בולי ציון ובולי הרצל. (W1\562)~ ​פורסם ב- 21.9.2022​​​​​​ ~​​​
​​