הארבה בישראל

 
 ריסוס נגד הארבה (NKH\481860)
 
כאשר מזכירים את המילה "ארבה" עולים בראשנו תיאורים מהתנ"ך של עשרת המכות במצרים. בימים האחרונים שמענו על נחילי ארבה שהגיעו למצרים וגם על החששות של החקלאים מהארבה שהגיע לישראל. בדרך כלל מתייחסים בביטול לחששות הללו, אך החשש שישראל תסבול מ"מכת ארבה" שתגרום לנזקים כבדים ליבולים אינו מופרך. תיעוד מהעבר מציג מקרים שהתקפת הארבה הייתה ממשית והסבה נזק רב לשדות ולחקלאים. אז איך התמודדו עם מתקפות של ארבה בימים עברו? התשובות בהתכתבויות ובתמונות שלפניכם.