בתי תבשיל בירושלים

ביישוב הישן, היה מוסד בתי התבשיל מוסד חשוב שתרם, כמעט באופן בלעדי, לכלכלתן של שכבות נזקקות באוכלוסייה. בזמן מלחמת העולם הראשונה, עלתה חשיבותם של בתי התבשיל. רובן של המדינות שתרמו את כספי החלוקה נמצאו במצב מלחמה עם האימפריה העות'מאנית ועל כן הקשר עמן נותק. הצבא העות'מאני, שעבר בישראל בדרכו לחזית בסואץ, החרים חלק ניכר מאספקת התושבים. שנים אלו היו גם שנות בצורת וארבה. היישוב היהודי, הקטן ולא מבוסס ממילא, נפגע קשות מן הרעב ששרר בתקופה זו, ובתי התבשיל היוו נקודות חלוקת מזון לחלקים נרחבים באוכלוסייה.
 
רוב התצלומים שלפניכם הם מאוסף הצילומים של צדוק בסן, אחד מן המתעדים החשובים של היישוב הישן.