ט' באב

בחודש אב קרו רבים מהאירועים הקשים בתולדות העם היהודי. בעקבות ט' באב שחל היום, החלטנו להתמקד בצום ט' באב של שנת 1929 – שנת תרפ"ט. יום הצום של שנה זו היה יום של מתיחות בין היהודים והערבים בישראל, ובהמשך אף הוביל למאורעות תרפ"ט, שהותירו את רישומם הקשה על היישוב היהודי.
 
עם חידושו של היישוב היהודי בארץ ישראל, התחדשו גם הביקורים בכותל המערבי. תחת המנדט הבריטי התאפשר ליהודים לבקר בכותל, אבל עם הגבלות רבות על המתפללים. בצום ט' באב של שנת תרפ"ט הגיעו יהודים רבים לכותל המערבי כדי להתפלל. אל הכותל הגיעו גם יהודים שבאו להפגין נגד הבריטים על הקשיים שמוערמים עליהם בזמן שהותם בכותל וקראו לחופש פולחן.
 
תהלוכת הפגנה של יהודים לכותל המערבי, 1929 (PHG\1024602)שוטרים ערבים ליד בי"ס "למל" ביום ההפגנה בט' באב, 1929 (PHG\1024604)הנציב העליון, סר ארתור ווקופ, בחברת קציני משטרה, ברחבת הכותל המערבי, ביום ההפגנה, 1929 (PHG\1024605)
 
העיתון "דאר היום" ערך ראיון עם הרב קוק במוצאי הצום, בו הוא הביע את התרגשותו ממסירותו של הנוער היהודי לכותל ומגאוותו הלאומית. הוא אף קרא לשלטון הבריטי לאפשר ליהודים להגיע לכותל בחופשיות ולפעול לכך שהמקום ישופץ.
 
 מתוך עיתון "דאר היום", י"ב אב תרפ"ט
 מתוך עיתון "דאר היום", י"ב אב תרפ"ט

  

הערבים התנגדו להפגנה היהודית ביום הצום, ולמחרת שרפו ספרי תפילה של יהודים. בהמשך אף החלו במהומות בירושלים וברחבי הארץ. הפרעות שערכו הערבים ביהודים גבו קורבנות רבים ונזק רב וכונו לאחר מכן "פרעות תרפ"ט".