קפריסין

 ארבע מאות שמונים ושבעה יתומי קפריסין שבים ארצה (NKH\404085)   
 
קפריסין של ימי טרום המדינה היתה אי בשליטת הבריטים, ששימש לצרכים צבאיים. פליטי השואה, שצבאו על נמלי ארץ ישראל לאחר מלחמת העולם השנייה בתקווה למצוא כאן בית, מצאו את עצמם נרדפים שוב. הפעם רודפיהם לא היו הגרמנים אלא הבריטים, שניהלו מלחמת חורמה בעלייה הבלתי חוקית. הבריטים החליטו לגרשם למחנות, שהוקמו במיוחד בקפריסין. במהלך השנים 1949-1946 אכלסו המחנות כ-52,000 מגורשים. בעת שהייתם במחנות העניקו להם משלחות של הסוכנות היהודית, של עליית הנוער ושל הג'וינט, שירותי בריאות, סיעוד וקהילה על מנת להקל ולו במעט על חייהם. מתוך התיעוד העשיר והמרתק של חיי הקהילה במחנות קיבצנו כאן אוסף, המאפשר הצצה חטופה על חיי מי שכל חלומו היה למצוא מקלט מזוועות אירופה של אותם ימים.