שלג בירושלים

 

 משה דיין בחברת קצינים וחיילות, משתעשעים בזריקת כדורי שלג, ירושלים, חורף 1950 (PHG\1025024)

המראה השליו והחורפי של ירושלים עטופה בשלג ובשולי ערפל לא מצביע אפילו ברמז על הנזקים שהסב השלג בשנים עברו. גגות הבתים כרעו תחת משקל השלגים. מי השלגים, שהציפו את הבתים, הסבו נזקים כבדים למבנה ולרכוש. משפחות נאלצו לעזוב את ביתם עד שיעלה בידם לתקן את פגעי השלג. תושבי ירושלים, שרבים מהם חיו בתנאי עוני, התקשו לעמוד בנטל הוצאות התיקון. בצר להם פנו אל גופים שונים שפעלו בארץ בבקשה לסייע להם במימון תיקון הנזקים.

 
במכתב שנשלח לוועד הצירים ב- 1920, מגוללת תושבת ירושלים כיצד מקור פרנסתה נפגע בסערת השלגים: "בהיות כי מזמן השלג הנורא נפל הבתים אשר לי בשכונת נחלת שבעה... וכל עוד שהיו הבתים טובים הייתי לוקח השכירות..." הכותבת מספרת על המצב הקשה אליו נקלעה מאחר שאינה יכולה עוד  לגבות את דמי השכירות: "אין לי עתה מה לאכול", ובנוסף, "יש לי יתומה בת ביתי וגם אחי אשתו ובנו מוטלים על צווארי". היא מציינת ש"מעולם לא שאלתי שום תמיכה", אולם חרפת הרעב חזקה מחרפה של בקשת נדבה, והיא מבקשת מוועד הצירים לסייע לה במימון הוצאות השיפוץ.