תחבורה

בית חרושת ראשון לאוטומובילים תל אביב (PHO\1350806)
 
אחד הנושאים, שאינם יורדים מסדר היום במדינתנו, הוא נושא התחבורה.
התפתחות תשתיות התחבורה הציבורית בארץ מקבילה להתפתחות היישוב היהודי. ציוני דרך בהתפתחות התחבורה הם: חנוכת תחנת הרכבת הראשונה בירושלים בשנת 1892, סלילה מואצת של כבישים בתקופת המנדט, ייסודם של הקואופרטיבים "המקשר" ו"אגד" בתחילת שנות השלושים של המאה ה-20 והקמת חברת "רכבת ישראל" עם קום המדינה.
הנה לפניכם תמונות, כרזות וכרוזים מתקופות שונות ומסמכים הנוגעים בנושא.