כרזות בנושא גיוס

בין אוספי הארכיון הציוני המרכזי שמור אוסף מרהיב ביופיו של כרזות ושל כרוזים מלפני קום המדינה וגם מהשנים שלאחר מכן. הכרזות והכרוזים התפרסמו על עמודי מודעות בחוצות העיר, ובעזרתם הועברו מסרים וידיעות לקהל הרחב. הם עסקו בנושאים שונים כמו: ציונות, התיישבות, ביטחון, אמנות, תיאטרון, בריאות ועוד.
 
הפעם בחרנו בכרזות, שעוסקות בנושא הגיוס לצבא. כרזות רבות באוסף הכרזות של הארכיון עוסקות בכך - חלקן הודפסו בזמן מלחמת העולם השנייה, וחלקן הודפסו לאחר הקמת המדינה. במהלך מלחמת העולם השנייה רצה היישוב היהודי בארץ לעזור לבעלות הברית במלחמה נגד גרמניה הנאצית. רבים מצעירי היישוב התנדבו להתגייס לצבא הבריטי, ומנהיגי היישוב פרסמו כרזות, שקראו להתנדב לחילות הבריטיים השונים. הנשים התנדבו אף הן לצבא – לחילות הנשים. הכרזות שלפניכם קוראות להתגייס לצבא הבריטי ולצה"ל לאחר קום המדינה.