הצהרת בלפור

2/11/1917

הצהרת בלפור עם תמונתו של לורד בלפורממשלת בריטניה מפרסמת את הצהרת בלפור, בחתימת שר החוץ שלה, הלורד ג'יימס ארתור בלפור. ההצהרה – המופנית ללורד ליונל רוטשילד אשר מתבקש להביאה לידיעת "הפדרציה הציונית" – כוללת הבעת תמיכה בייסוד "בית לאומי" ליהודים בארץ ישראל. שמחה עצומה ברחבי העולם היהודי, משני עברי החזית. ההצהרה נתפסת כ"אתחלתא דגאולה".

 
(נאור, מרדכי. הציונות. מאה השנים הראשונות. מבואות, תאריכון, תעודות ומושגים. הוצאת הספרייה הציונית על ידי ההסתדרות הציונית העולמית, 1997, עמ' 50).