מאירועי השבוע:

אירועי חודש
14.5.1948
"דוד בן-גוריון מכריז על הקמת מדינת ישראל. מדינות ערב מאיימות בפלישה. ארצות הברית מכירה במדינה החדשה". (נאור, הציונות, מאה השנים הראשונות. מבואות, תאריכון, תעודות ומושגים.)
18.5.1950
"ראשיתו של מבצע-עלייה מוטס חדש: "עזרא ונחמיה". במסגרת המבצע עלו תוך שנה כ-120,000 מיהודי עיראק." (נאור, הציונות, מאה השנים הראשונות. מבואות, תאריכון, תעודות ומושגים.)
24.5.1955
ראשית ההתיישבות בחבל לכיש בעקבות העלייה הגדולה לארץ בשנות ה- 50. היישוב הראשון שמוקם - עוצם.
28.5.1948
ב- 28.5.1948, לאחר מצור של כמה חודשים, נפל הרובע היהודי