מאירועי השבוע:

אירועי חודש
2.11.1917
ממשלת בריטניה מפרסמת את הצהרת בלפור. הלורד בלפור שולח אותה כמכתב אל הברון רוטשילד, ומבקש להעבירה לידיעת התנועה הציונית.
10.11.1938
פוגרום שהתרחש בגרמניה ובאוסטריה בתשעה ובעשרה בנובמבר 1938. בפוגרום נשרפו ונהרסו בתי כנסת ובתי עסק יהודים, ויהודים הוכו ונרצחו בשל יהדותם.
14.11.1903
פולמוס אוגנדה בתנועה הציונית צובר תאוצה. בנובמבר מתכנסת ועידה של ראשי הציונים ברוסיה, והיא דוחה את "תכנית אוגנדה". משתתפי הועידה אף שוקלים להקים ארגון ציוני חדש, ללא הרצל. (נאור, הציונות, מאה השנים הראשונות. מבואות, תאריכון, תעודות ומושגים.)
29.11.1947
"עצרת האו"ם מאשרת ברוב של יותר משני שלישים את המלצות ועדת אונסקו"פ לסיים את המנדט הבריטי בארץ-ישראל ולהקים בה שתי מדינות – יהודית וערבית. היהודים חוגגים; הערבים מאיימים במלחמה." (נאור, הציונות, מאה השנים הראשונות. מבואות, תאריכון, תעודות ומושגים.)
30.11.1942
"בארץ-ישראל מתפרסמות ידיעות מוסמכות ראשונות על היקפה הנורא של שואת יהודי אירופה. מוסדות היישוב מכריזים על שלושה ימי אבל." (נאור, הציונות, מאה השנים הראשונות. מבואות, תאריכון, תעודות ומושגים.)