מאירועי השבוע:

אירועי חודש
1.9.1881
העלייה הראשונה החלה בשנת 1881 ונמשכה עד שנת 1904. במסגרתה עלו אישים ידועים רבים, ביניהם אליעזר בן יהודה - "מחיה השפה העברית".
11.9.1921
החל בספטמבר 1921 החלה התיישבות יהודית גדולה בעמק יזרעאל, ועד סוף העשור הוקמו בעמק זה 23 יישובים – למעלה ממחצית ההתיישבות היהודית באותה תקופה. (נאור, ספר המאה.)
20.9.1944
לאחר הפצרות רבות מצד היישוב היהודי, ממשלת בריטניה מודיעה על הקמתה של בריגדה יהודית, או בשמה העברי: חטיבה יהודית לוחמת (חי"ל).
26.9.1892
רכבת המחברת בין יפו לירושלים מתחילה את נסיעותיה. ישראל צועדת קדימה אל עבר המודרניזציה.