מאירועי השבוע:

אירועי חודש
2.1.1927
נפטר הסופר והעורך אחד העם, אבי "הציונות הרוחנית", בן 71.
6.1.1930
מפלגה ציונית סוציאליסטית, שייצגה את הזרם השלטוני המרכזי ביישוב היהודי ובמדינת ישראל לאחר הקמתה.
18.1.1936
ד"ר הלל יפה נולד בשנת 1864 באוקראינה. בצעירותו הצטרף לפעילות ציונית בגולה, ועלה ארצה בשנת 1891. הוא שימש כרופא בטבריה, בזכרון יעקב, ביפו ובחיפה, והיה מראשוני חוקרי מחלת הקדחת בארץ ישראל.
30.1.1933
ב- 30.1.1933 מיוסדת בגרמניה "עליית הנוער"