אניית המעפילים "אקסודוס"

18/7/1947

אניית המעפילים "אקסודוס", 1947 (PHG\1081875)אניית המעפילים "יציאת אירופה תש"ז" ("אקסודוס 47") מגיעה לחופי הארץ. על סיפונה 4500 נפש. לאחר מאבק קשה עם המעפילים נגררת הספינה לנמל חיפה ואנשיה מגורשים בחזרה לאירופה. הדבר גורם לסערה ולמחאות ברחבי העולם היהודי. המעפילים מסרבים לרדת בחוף צרפת ותובעים להחזירם לארץ ישראל.
(נאור, מרדכי. הציונות. מאה השנים הראשונות. מבואות, תאריכון, תעודות ומושגים. הוצאת הספרייה הציונית על ידי ההסתדרות הציונית העולמית, 1997, עמ' 93).
 
בארכיון שמורים עשרות תצלומים של האנייה ושל הפליטים, שהוחזרו לאירופה ותיקים, הכוללים התכתבות בעניין העלייה הבלתי לגאלית.