ראשית ההתיישבות בחבל לכיש

24/5/1955

מושב עוצם (NKH\484238)בתחילת שנות ה- 50, לאחר גל גדול של עלייה לארץ ישראל, החליטה "הסוכנות היהודית" להקים את חבל לכיש. אזור זה נמצא בין הרי יהודה ובין אשקלון, ובמרכזו נמצאת העיר קריית גת. גורמים שונים הובילו להקמת חבל לכיש: הצורך לקלוט את העולים הרבים שהגיעו לארץ, הרצון ליצור רצף התיישבותי בדרום והחזון של דוד בן גוריון לעודד את ההתיישבות בנגב.

 
כלקח מיישוב עולים בארץ בשנים קודמות הודגש בחבל לכיש הממד האזורי, ותוכנן כך שיהיה מורכב מיחידות אחידות מבחינה עדתית. בחבל לכיש הוקמו סוגים שונים של יישובים: מושבים, מרכזים אזוריים ומרכז עירוני. כמו כן הוקמו בו שלוש היאחזויות נח"ל.
 
יישובי חבל לכיש הוקמו ונוהלו בשנים הראשונות על ידי מחלקת ההתיישבות של הסוכנות, ובהדרגה הפכו למושבים בניהול עצמי. הדרגתיות זו אִפשרה לעולים, שהגיעו מרקע עירוני, להתמחות בתחום החקלאי עד שיידעו לנהל את היישובים באופן עצמאי. היישוב הראשון, שהוקם בחבל לכיש במאי 1955, היה עוצם. בין השנים 1961-1955 הוקמו עוד עשרות יישובים ובראשם העיר קריית גת.