קמה מפא"י

6/1/1930

חברי מפא"י בקונגרס הציוני הי"ט, 1935 (PHG\1029173)מפא"י ("מפלגת פועלי ארץ ישראל") היא מפלגה ציונית סוציאליסטית, שנוסדה בשנת 1930 מאיחוד "הפועל הצעיר" ו"אחדות העבודה". מפא"י ייצגה את הזרם השלטוני המרכזי ביישוב ובמדינת ישראל. בין ראשי המפלגה, שעמדו בראשה, היו דוד בן גוריון, ברל כצנלסון וחיים ארלוזורוב. אנשי מפא"י מילאו תפקידים בכירים בראשות המוסדות הציוניים ומוסדות היישוב היהודי, כמו הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית. המפלגה הייתה מזוהה עם הציונות המעשית ועם ההתיישבות העובדת, והובילה את היישוב היהודי בארץ ישראל בתהליך של הקמת מדינת ישראל. גם לאחר קום המדינה המשיכה מפא"י להיות מפלגת שלטון במשך כשלושה עשורים.

 
הארכיון הציוני מחזיק באוסף ייחודי של כרזות וכרוזים של מפלגות שונות, בהן כרזות רבות השייכות למפא"י. הכרזות שימשו כלי מרכזי בתעמולת המפלגות השונות באותה תקופה. הכרזות של מפא"י מציגות את מעמד הפועלים, את האידיאל של עבודה חלוצית ואת הישגיה של המפלגה במדינה החדשה.