אחוזת בית

11/4/1909

אסיפת ייסוד תל אביב בחולות, 1909 (PHG\1003937)"60 המשפחות שהתאגדו כדי להקים את שכונת "אחוזת בית" מצפון ליפו, עורכות את הגרלת המגרשים בשטח עצמו. יום זה נחשב ליום הקמת השכונה, שממנה צמחה בשנים הבאות העיר תל-אביב."
(נאור, מרדכי. הציונות. מאה השנים הראשונות. מבואות, תאריכון, תעודות ומושגים. הוצאת הספריה הציונית על ידי ההסתדרות הציונית העולמית, 1997, עמ' 39)
 
תצלומים, השמורים בארכיון, מתעדים אירוע מכונן זה כמו גם המפות הרבות, המשרטטות קווים להתפתחותה של תל אביב.