בחירות לרבנות הראשית

22/2/1921

הרבנים הראשיים: הרב מאיר והרב קוק"בחירות ראשונות לרבנות הראשית – כחלק מארגון היישוב במסגרת כנסת ישראל. נבחרים שני רבנים ראשיים: הרב אברהם יצחק הכהן קוק והרב יעקב מאיר." (נאור, מרדכי. הציונות. מאה השנים הראשונות. מבואות, תאריכון, תעודות ומושגים. הוצאת הספריה הציונית על ידי ההסתדרות הציונית העולמית, 1997, עמ' 58)
 
הארכיון הציוני נשמרה התכתבות ענפה של הרבנות הראשית ועניינים הקשורים אליה במהלך שנות המנדט הבריטי בארץ ישראל. רוב המסמכים נמצאים בתיקי ארכיון הוועד הלאומי של כנסת ישראל. כמו כן, באוסף התצלומים מופיעים צילומים של הרבנים הראשיים באירועים שונים.