מבצע "עזרא ונחמיה"

18/5/1950

 

"ראשיתו של מבצע-עלייה מוטס חדש: "עזרא ונחמיה". במסגרת המבצע עלו תוך שנה כ-120,000 מיהודי עיראק." (נאור, מרדכי. הציונות. מאה השנים הראשונות. מבואות, תאריכון, תעודות ומושגים. הוצאת הספריה הציונית על ידי ההסתדרות הציונית העולמית, 1997, עמ' 101)
 
מדינת ישראל ראתה חשיבות רבה בהבאת יהודים לארץ. משום כך היא יזמה כמה מבצעי עלייה מהתפוצות, ומבצע "עזרא ונחמיה" היה אחד מהם. בארכיון שמורים תצלומים מרגשים של העולים למדינה הצעירה וכן תיקי התכתבות רבים בארכיון מחלקת העלייה.