הקמת הסוכנות היהודית

11/8/1929

 

בניין הסוכנות היהודית (PHG\1006873)"לאחר תום הקונגרס הציוני ה- 16, מוקמת בציריך הסוכנות היהודית, מוסד משותף להסתדרות הציונית העולמית ולחוגים לא-ציוניים, בעיקר בארצות הברית. בין המשתתפים בעצרת ההקמה – פרופ' אלברט איינשטיין, הלורד מלצ'ט מאנגליה והמנהיג היהודי-צרפתי הנודע ליאון בלום (לימים ראש ממשלת צרפת)."
(נאור, מרדכי. הציונות. מאה השנים הראשונות. מבואות, תאריכון, תעודות ומושגים. הוצאת הספריה הציונית על ידי ההסתדרות הציונית העולמית, 1997, עמ' 67)
 
הארכיון הציוני משמש כארכיון ההיסטורי של הסוכנות היהודית. בארכיון שמורים תיקי משרדי הסוכנות היהודית בארצות השונות, ותיקי הלשכות של יושבי הראש ופקידים בכירים בסוכנות. המסמכים והתצלומים מתעדים את פעילות הארגון ברחבי העולם.