הקמת "הבריגדה היהודית"

20/9/1944

מסדר המתגייסים לבריגדה היהודית (PHG\1006511)"המאבק הממושך להקמת כוח יהודי לוחם במסגרת הצבא הבריטי מוכתר בהצלחה: ממשלת בריטניה מודיעה על הקמתה של הבריגדה היהודית. חטיבה מוגברת של כ-5,000 לוחמים, שיהיו לה דגל וסמל יחודיים. שמה העברי: חי"ל – חטיבה יהודית לוחמת". (נאור, מרדכי. הציונות. מאה השנים הראשונות. מבואות, תאריכון, תעודות ומושגים. הוצאת הספריה הציונית על ידי ההסתדרות הציונית העולמית, 1997, עמ' 85).
 
תיקים רבים מתעדים את הקמתה ואת פעילותה של הבריגדה היהודית. בין הפריטים המוזיאליים בארכיון אפשר למצוא את דגל החי"ל, וכן תצלומים רבים באוסף התצלומים, המציגים את פעילותם של החיילים היהודים במסגרת החטיבה.