הופעה ראשונה של התזמורת הפילהרמונית

26/12/1936

ארתורו טוסקניני לוחץ את ידו של ברוניסלאב הוברמן, בקונצרט של התזמורת הסימפונית בתל אביב, שנות השלושים (ת.מ.) (PHG\1100550)"למרות ימי המאורעות והמתח הביטחוני נערך בתל-אביב מאורע תרבותי ראשון במעלה – קונצרט ראשון של התזמורת הפילהרמונית הארץ-ישראלית (כיום התזמורת הפילהרמונית הישראלית). המנצח: ארתורו טוסקניני".

 

(נאור, מרדכי. הציונות. מאה השנים הראשונות. מבואות, תאריכון, תעודות ומושגים. הוצאת הספריה הציונית על ידי ההסתדרות הציונית העולמית, 1997, עמ' 73).

 

בארכיון שמורים מסמכים, תצלומים וכרזות, המציגים את פעילותה של התזמורת הפילהרמונית בגלגוליה השונים.