כ"ט בנובמבר

29/11/1947

"עצרת האו"ם מאשרת ברוב של יותר משני שלישים (33 בעד, 13 נגד, ו-10 נמנעים) את המלצות ועדת אונסקו"פ לסיים את המנדט הבריטי בארץ-ישראל ולהקים בה שתי מדינות – יהודית וערבית – ואזור בין לאומי בירושלים. היהודים בארץ-ישראל וברחבי העולם חוגגים; הערבים מאיימים במלחמה."
(נאור, מרדכי. הציונות. מאה השנים הראשונות. מבואות, תאריכון, תעודות ומושגים. הוצאת הספריה הציונית על ידי ההסתדרות הציונית העולמית, 1997)
 
הפעילות המדינית בחודשים, שקדמו לסיום המנדט, באה לידי ביטוי במסמכים, המצויים בין היתר, בתיקי המחלקה המדיניות ובארכיונים אישיים כדוגמת ארכיונו של משה שרת. השמחה שסחפה את היישוב היהודי בארץ ישראל מוצגת לפניכם בכמה מהתצלומים, השמורים  בארכיון.