פגישת ויצמן עם האמיר פייסל

4/6/1918

חיים ויצמן (משמאל) עם האמיר פייסל (PHPS\1338424)ב- 4.6.1918, נערכה פגישה היסטורית בעקבה בין חיים ויצמן ובין האמיר פייסל, מראשי "המרד הערבי" נגד התורכים ובעל בריתה של בריטניה. השניים דנו בשיתוף פעולה בין התנועות הלאומיות הערבית והיהודית. לאחר מספר פגישות הם חתמו על הסכם ויצמן-פייסל בשנת 1919. עיקרי ההסכם כללו הכרה של הערבים בהצהרת בלפור והבטחה של היהודים לסייע לפיתוח המדינה הערבית. פייסל התנער מהסכם זה לאחר שדרישת הערבים לעצמאות לא התקבלה והוחל מנדט צרפתי ובריטי על האזור.
 
בארכיון הציוני שמורים תיקי המשרדים המרכזיים של ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית. בתיקים אלה מצויים מסמכים, המתעדים פגישות של מנהיגים ציוניים עם פייסל כחלק מהניסיונות לשיתוף פעולה עם הערבים לאחר הצהרת בלפור. מקצת מהמסמכים מוצגים לפניכם.