היישוב והשואה

30/11/1942

שלושה ימי אבל בתל אביב 30.11.1942-2.12.1942 (NHK\409506)"בארץ-ישראל מתפרסמות ידיעות מוסמכות ראשונות על היקפה הנורא של שואת יהודי אירופה. מוסדות היישוב מכריזים על שלושה ימי אבל." (נאור, מרדכי. הציונות. מאה השנים הראשונות. מבואות, תאריכון, תעודות ומושגים. הוצאת הספריה הציונית על ידי ההסתדרות הציונית העולמית, 1997, עמ' 83).
 
הכרוזים שלפניכם מבטאים את תגובת היישוב לאירועים באירופה לאחר קבלת ידיעות, שהגיעו ממקורות שונים. ידיעות אלה מוזכרות בהתכתבויות של אישים ושל מוסדות – כמו ועד ההצלה של הסוכנות היהודית, והתפרסמו בעיתוני ארץ ישראל, המצויים גם הם בארכיון.