הכרזת המדינה

14/5/1948

 

"דוד בן-גוריון מכריז על הקמת מדינת ישראל. מדינות ערב מאיימות בפלישה. ארצות הברית מכירה במדינה החדשה". (נאור, מרדכי. הציונות. מאה השנים הראשונות. מבואות, תאריכון, תעודות ומושגים. הוצאת הספריה הציונית על ידי ההסתדרות הציונית העולמית, 1997, עמ' 95)
 
בארכיון הציוני שמורים תיקי המחלקה המדינית, מהם אפשר ללמוד על הפעילות המדינית הנרחבת של מנהיגי התנועה הציונית להקמת בית לאומי ליהודים בארץ ישראל. החלטות חשובות ואתגרים רבים עמדו על הפרק עם ההחלטה על הקמת מדינה, כמו למשל השאלה אם להכריז על הקמת המדינה מיד עם סיום המנדט הבריטי. תצלומים רבים, המצויים באוסף התצלומים, מתעדים את האירוע הדרמטי.