מיהו בעל הדרכון

 Pictures passport 019.jpg
 
 
מבצע החזרת דרכונים בארכיון הציוני  
 
 

בארכיון הציוני המרכזי מצויים אלפי דרכונים של עולים מארצות שונות. רוב הדרכונים שייכים ליוצאי ארצות צפון אפריקה ובעיקר ליוצאי מרוקו. הדרכונים נמצאו בשעתו במגנזה הכללית של הסוכנות היהודית, וכיום שמורים באוספי הארכיון הציוני.


לפני מילוי טופס בקשה לאיתור דרכון, על בעל הדרכון (או קרוב משפחה מדרגה ראשונה) לבדוק האם שם המשפחה מופיע ברשימת השמות של בעלי הדרכונים, המחולקת לפי מיקום גיאוגרפי:

אם יימצא שם המשפחה המבוקש, יש למלא בקשה לאיתור דרכון ולשלוח במייל לארכיון הציוני:

familyresearch@wzo.org.il 

הפונים יידרשו להמציא מסמכים אישיים, המוכיחים את הקִרבה לבעל הדרכון​.
  

 
לידיעתכם הטיפול בבקשה עשוי להימשך עד 90 יום.
 
                                                                  
                      דרכון מרוקאי   דרכון מרוקאי, מבט מבפנים
​​​​​​