מיהו בעל הדרכון

 Pictures passport 019.jpg
 
 
מבצע החזרת דרכונים בארכיון הציוני  
 
 
בארכיון הציוני המרכזי מצויים אלפי דרכונים של עולים מארצות שונות. רוב הדרכונים שייכים ליוצאי ארצות צפון אפריקה ובמיוחד מרוקו. הדרכונים נמצאו בשעתו במגנזה הכללית של הסוכנות היהודית.
הארכיון הציוני המרכזי קיבל לאחרונה את הדרכונים בצירוף רשימה שמית.
 
רשימה זו מוצגת באתר של ההסתדרות הציונית, ומאפשרת לבעל הדרכון (או לקרוב משפחתו מדרגה ראשונה) לחפש את שמו.
 
אם יימצא השם המבוקש, אפשר לפנות אל הארכיון הציוני המרכזי באמצעות הטופס המקוון בבקשה להחזרת הדרכון. הפונים יידרשו להמציא מסמכים אישיים, המוכיחים את הקִרבה לבעל הדרכון.
  
 
לידיעתכם הטיפול בבקשה עשוי להימשך עד 90 יום.
 
                                                                  
                      דרכון מרוקאי   דרכון מרוקאי, מבט מבפנים