אסופת המאה


 

 

לקראת שנת המאה של הארכיון הציוני הכין צוות הארכיון את "אסופת המאה": אסופה של פריטי ארכיון נבחרים המייצגת את נושאי הליבה של הארכיון ואת מגוון החומרים הטמונים במחסנים. מתוך רשימה ארוכה נבחרו מאה פריטים, המייצגים את האירועים המרכזיים, את המוסדות ואת האישים, שהיו במוקד העשייה הציונית במשך השנים, בחלוקה לשערים נושאיים: הרצל, עלייה, התיישבות, פיתוח הארץ, חינוך עברי, חיי היומיום, מדיניות וביטחון, שואה וארץ ישראל, הקמת המדינה. מעל לכל נבחרו הפריטים המעניינים והרלוונטיים ביותר. כל פריט נחקר לעומק מבחינת הרקע ההיסטורי וההקשר הארכיוני שלו, וחוקרים רבים סייעו בכתיבת המידע עבור הפריטים. לפניכם כתבות על פריטי המאה השונים מתוך העלון המקוון של הארכיון. 
 
 
 
 
  • הגנה עברית >>

    אגודת השומרים - מכתב מישראל שוחט לאוסישיקין בהצעה להקים קרן מלווה למימון שמירה עברית.

 

 


 

 

 

 
  • דברו עברית! זוהי המהפכה >>

    מכתב מבוגרי "הגימנסיה הרצליה" אל אחד העם בעניין הוראה בשפה העברית בטכניון


 

 
  • צבאות ערב נקודה יפלשו נקודה >>

    העתק מברק עם ידיעה מודיעינית על כוונת מדינות ערב לפתוח במלחמה עם הכרזת המדינה

 


​​