יום הלשון העברית

השבוע חל "יום הלשון העברית", שנקבע בתאריך הולדתו של אליעזר בן יהודה, "מחיה השפה העברית". יום זה נועד לקדם את מעמדה של השפה העברית בארץ ובעולם. פעמים רבות במהלך המאה ה- 20 ניסו בישראל לבסס את מעמדה של השפה העברית המחודשת. אנחנו בחרנו להתמקד במבצע מיוחד, שיזמה ממשלת ישראל ללימוד השפה העברית לאחר קום המדינה.
 
הקמת מדינת ישראל בשנת 1948 נתנה את האות לעליית יהודים רבים מרחבי העולם. אוכלוסיית המדינה הכפילה את עצמה בתוך שנים ספורות. הגידול המהיר גרם לקשיים רבים בקליטתם של העולים החדשים. קשיים מרכזיים היו אי ידיעת השפה העברית וחוסר היכרות של העולים עם התרבות המקומית. כדי לצמצם  פערים אלה החלה המדינה בשנת 1954 ב"מבצע הנחלת הלשון לעם". קורסים מיוחדים לעברית נפתחו עבור האוכלוסייה המבוגרת, עוצבו כרזות מיוחדות שהדגימו לעולים החדשים את השפה ואת אופן השימוש בה בחיי היום יום במקביל לפרסום נרחב בנוגע לחשיבות למידת השפה העברית.
 
תליית כרזות על לוחות מודעות ברחבי הערים הייתה דרך מרכזית להפצת מסרים באותם ימים. משום כך נשמרו באוסף הכרזות של הארכיון הציוני כרזות רבות, שהודפסו עבור "מבצע הנחלת הלשון לעם". כרזות נבחרות מוצגות בגלריה שלפניכם.
 
​​