מעיר נצורה לבירה חופשית

"יומן ירושלים" שער הדו"ח של המחלקה לפיתוח ירושלים, אדר תש"י, 1950 (S21\324\2)
 
יום ירושלים מציין את איחוד שני חלקי העיר לאחר מלחמת ששת הימים. רוב החומר ששמור בארכיון הציוני קודם לשנות ה-60, אך מצאנו תעודה מימי קום המדינה שמתקשרת ליום ירושלים. תעודה זו נקראת "יומן ירושלים", ובה מתוארים אירועים משמעותיים שהתרחשו בירושלים החל מאוגוסט 1948, ההפוגה השנייה במלחמת העצמאות, ועד לינואר 1950, אז עברה ממשלת ישראל לירושלים. התעודה מציגה את הפעולות לקידום ירושלים ולביצור מעמדה כבירת ישראל. כותבי המסמך תיארו באופן ממצה תקופה זו: "מעיר נצורה לבירה חופשית".  
 
מגדל דוד מצולם מהצד הירדני, אוקטובר 1949. אוסף קרן היסוד (PHKH\1287292)עם קום המדינה מעמדה של ירושלים לא היה ברור. תכנית החלוקה קבעה, שירושלים תהיה בשליטה בינלאומית, אך בפועל הירדנים והישראלים נלחמו ביניהם בחלקים שונים של העיר. במשך אותה תקופה לא נקבעה עיר בירה למדינת ישראל.  במהלך שנת 1949 נקבע קו הפסקת אש, שחצה את ירושלים לשני חלקים: חלק מהעיר בשליטה ישראלית וחלק אחר בשליטה ירדנית. האו"ם לא זנח את תכניתו לבינאום העיר, וקבע דיון על מעמדה של ירושלים ל- 6 לדצמבר 1949. דוד בן גוריון כינס במהירות את הממשלה בערב שקדם לדיון, והכריז על ירושלים כעיר בירתה של מדינת ישראל. כמו כן, הוחלט להעביר משרדי ממשלה שונים לירושלים ולקיים את ישיבות הממשלה בבניין המוסדות הלאומיים באופן זמני עד לבנייתו של משכן קבוע.
 
"יומן ירושלים" הוגש כדו"ח בפברואר 1950 מטעם המחלקה לפיתוח ירושלים למנהל המחלקה יצחק ארנסט נבנצל (שכיהן מאוחר יותר כמבקר המדינה השני). ירושלים הייתה במצב קשה בעקבות הלחימה ובגלל קשיי העברת אספקה לעיר, ולכן הוחלט להקים מחלקה שתדאג לטפל בבעיות העיר. אנשי המחלקה דאגו לתעד את האירועים המרכזיים שאירעו בכל חודש ברחבי העיר, פעולות ביוזמת הממשלה ופעולותיה של המחלקה לפיתוח ירושלים.
 
רחוב הרצל בירושלים מקושט לכבוד ישיבת הפתיחה של האסיפה המכוננת, 14 בפברואר 1949 (PHPS\1334261)בין דפי הדו"ח ניתן לראות כיצד השתפר המצב בירושלים ככל שחלף הזמן. אנשים הפסיקו לעזוב את העיר, בוטל המשטר הצבאי וההחלטה על העברת משרדי הממשלה לירושלים תרמה לשיפור מצב התעסוקה בעיר ולשיפור במעמדה. המחלקה לפיתוח ירושלים סייעה לעסקים שונים, דאגה להקמת מבנים שהיו דרושים לתושבים, טיפלה בתשתיות וטיפחה את חיי התרבות בעיר.
   

המסמך המלא משולב בתמונות מוצג בגלריה שלפניכם.

 

יום ירושלים שמח!