אל ימים ראשונים >> קיבוץ מפלסים

חזרנו לימיו הראשונים של קיבוץ מפלסים, כפי שתועדו בתצלומים שנשמרו באוספי התצלומים בארכיון הציוני המרכזי. מן הצילומים ניבטים המתיישבים הראשונים בשיא פעילותם, עסוקים בבניית היישוב הצעיר, שזה עתה קם. ​


בוגרי תנועת נוער "דרור" מארצות אמריקה הלטינית הקימו ב-1949 את קיבוץ מפלסים. הם התיישבו תחילה בקרבת גבול רצועת עזה, וכעבור שנה עברו למיקומו הנוכחי בתחומי המועצה האזורית שער הנגב. הנחת צינורות המים ליישוב וימיו הראשונים, עת התגוררו באוהלים וטרם הוקמו בנייני קבע, תועדו על ידי צלמים רבים.


צעירים שעלו לארץ מדרום אמריקה בראשית בניינו של קיבוץ מפלסים, 1949. (PHKH\1273736) 

צעירים שעלו לארץ מדרום אמריקה בראשית בניינו של קיבוץ מפלסים, 1949. 

צלם: זולטן קלוגר, אוסף התצלומים של קרן היסוד (PHKH\1273736)


מייסדי קיבוץ מפלסים, רוקדים הורה בסמוך לאוהלי המגורים, 1949. (PHKH\1273731)

צעירים מארצות אמריקה הלטינית, מייסדי קיבוץ מפלסים, רוקדים הורה בסמוך לאוהלי המגורים, 1949. 

צלם: אדי הירשביין, אוסף קרן היסוד (PHKH\1273731)


חברי קיבוץ מפלסים מניחים צינורות מים סמוך לעלייתו על הקרקע ב-1949. (PHKH\1273724)

הובלת המים לנגב - הבסיס לקיום ההתיישבות. חברי קיבוץ מפלסים מניחים צינורות מים סמוך לעלייתו 

על הקרקע ב-1949. צלם: אברהם מלבסקי, אוסף קרן היסוד. (PHKH\1273724)


חנה, ממייסדי מפלסים, מעבדת את הקרקע לאחר הקמת הקיבוץ, 1949. (PHKH\1273737)

חנה, עולה מארגנטינה, ממייסדי מפלסים, מעבדת את הקרקע לאחר הקמת הקיבוץ, 1949. 

צלם: זולטן קלוגר, אוסף קרן היסוד. (PHKH\1273737)​​