"הקיבוץ המאוחד" בנגב


במסגרת שיתוף פעולה מיוחד בין הארכיון הציוני המרכזי ובין ארכיון הסרטים היהודיים ע"ש סטיבן שפילברג של האוניברסיטה העברית וההסתדרות הציונית העולמית עבור המיזם "חלון לדרום" אותרו סרטים היסטוריים על יישובי הנגב המערבי והועלו לערוץ היו-טיוב של הארכיון הציוני.​​

 

מבצע "11 הנקודות" בנגב נערך בחשאי באוקטובר 1946 ביוזמת הסוכנות היהודית. מספר שבועות לאחר מכן נשלח מטעם "הקיבוץ המאוחד" ערי גלס מקיבוץ יגור לצלם את הקיבוצים החדשים וקיבוצים נוספים בנגב, שהוקמו בידי "הקיבוץ המאוחד" באותן השנים. מצילומי הווידיאו של גלס נוצר הסרט האילם "על פני נקודות הקיבוץ המאוחד בנגב" מ-1947 ובו מתועדים החלוצים בראשית התיישבותם. מסרטון המקור ערכנו קטעים העוסקים בקיבוץ רביבים, בקיבוץ בארי ובקיבוץ דורות עם תוספת של מוסיקה להגברת העניין.​​​