מים בששון!


במסגרת שיתוף פעולה מיוחד בין הארכיון הציוני המרכזי ובין ארכיון הסרטים היהודיים ע"ש סטיבן שפילברג של האוניברסיטה העברית וההסתדרות הציונית העולמית עבור המיזם "חלון לדרום" אותרו סרטים היסטוריים על יישובי הנגב המערבי והועלו לערוץ היו-טיוב של הארכיון הציוני.​​

 

מבצע "11 הנקודות" בנגב נערך בחשאי באוקטובר 1946 ביוזמת הסוכנות היהודית. מספר שבועות לאחר מכן נשלח מטעם "הקיבוץ המאוחד" ערי גלס מקיבוץ יגור לצלם את הקיבוצים החדשים וקיבוצים נוספים בנגב, שהוקמו בידי "הקיבוץ המאוחד" באותן השנים. מצילומי הווידיאו של גלס נוצר הסרט האילם "על פני נקודות הקיבוץ המאוחד בנגב" ב-1947, ובו מתועדים החלוצים בראשית התיישבותם.

 

אחת הבעיות הגדולות ביישוב הנגב היה המחסור במים, שנפתר באמצעות העברת מים בצינורות אל היישובים החדשים ותחנות שאיבה מקומיות. מהסרט המקורי של "הקיבוץ המאוחד" ערכנו את הקטעים העוסקים בהבאת מים לנגב השומם ואת שמחת המתיישבים למראה המים.​


​​​