הנגב: ארץ לא נודעת


עברו שנים עד שהיישוב היהודי החל ליישב את הנגב לאחר חזרתו לארץ ישראל בעת החדשה.

הקמת רוחמה ב-1911 הייתה ניסיון ההתיישבות הראשון, אך היישוב ננטש לאחר מלחמת העולם הראשונה, וגם הניסיונות החוזרים להתיישב במקום נכשלו בעקבות פרעות תרפ"ט ותרצ"ו. הנקודה התבססה רק ב-1944 עם הקמת רוחמה מחדש כקיבוץ על ידי בוגרי "השומר הצעיר".​

 

במשך שנים רבות הייתה רוחמה הנקודה הדרומית ביותר בארץ, עד שהוקמו שלושת המצפים רביבים, בית אשל וגבולות ב-1943. מטרתם הייתה לבחון את הקרקע, את האקלים ואת האפשרות לקיים חקלאות מקומית לקראת התיישבות עתידית בנגב.


כרוז מטעם המשמרת הצעירה של מפלגת פועלי ארץ ישראל, יולי 1944. (KRU\12986)

כרוז מטעם המשמרת הצעירה של מפלגת פועלי ארץ ישראל, המזמין בני נוער להרצאה בנושא הנגב וההתיישבות החדשה בהשתתפות ד"ר זאב וילנאי, יולי 1944. (KRU\12986)


כרוז, המודיע על הצגת הסרט "ארץ לא נודעת" על ההתיישבות בנגב, ינואר 1946. (KRU\12985)

כרוז, המודיע על הצגת הסרט "ארץ לא נודעת" על ההתיישבות בנגב בפנס קסם, ביוזמת המשמרת הצעירה של מפלגת פועלי ארץ ישראל, ינואר 1946. באותן שנים הוצאו סרטים אחדים על הנגב במטרה להציג בארץ ובעולם את התפתחותו ואת התקדמותו של היישוב היהודי. (KRU\12985)


הזמנה לטיול לנקודות התיישבות בדרום ובנגב המערבי מטעם "הסתדרות המזרחי בארץ ישראל", מרץ 1946. (KRU\8854)

הזמנה לטיול לנקודות התיישבות בדרום ובנגב המערבי מטעם "הסתדרות המזרחי בארץ ישראל" בליווי הדרכה על ההיסטוריה של היישובים ועל ההתיישבות החדשה, כולל ביקור בעזה, בבארות יצחק, בבית חנון (ניר עם), בדורות וברוחמה, מרץ 1946. (KRU\8854)


כרוז ברכה מאת תנועת "השומר הצעיר" למתיישבי הנגב, קיץ 1946. (KRU\7793)

"עובדות יקבעו את עתידנו" - כרוז תמיכה במתיישבי הנגב מאת תנועת "השומר הצעיר", בעקבות חיפוש הנשק, שערכו הבריטים בקיבוצים דורות ורוחמה, ותחושת המצור שנלוותה אליו בקיץ 1946.

התנועה ביקשה להגביר את כוח המגן ולחזק את ההתיישבות העובדת: "ברכה למחיי שממות הנגב! יחי המעשה החלוצי בהתיישבות!" (KRU\7793)

 

יישוב הנגב נמשך עם מבצע "11 הנקודות", שהתרחש בצאת יום הכיפורים תש"ז, 1946. בלילה אחד הוקמו אחד-עשר יישובים ברחבי האזור. במערב הנגב היו אלה היישובים תקומה, בארי, אורים, נירים וכפר דרום. המהנדס שמחה בלאס תכנן קו מים, שיוביל מי קידוחים (בארות) בצינורות אל היישובים הצעירים. חודשים אחדים לאחר מכן, כאשר ביקרה בנגב ועדת אונסקו"פ, שבדקה מטעם האו"ם את שאלת עתידה של ארץ ישראל, היא התרשמה מהישגי ההתיישבות החדשה באזור, והכלילה את רוב הנגב בשטח המיועד למדינה היהודית. 


כרזה מטעם קרן קימת לישראל בעקבות השלמת המבצע להקמת 11 נקודות היישוב בנגב ב-1946. (KRA\16)

"אנו נעמוד איתן" כרזה מטעם קרן קימת לישראל בעקבות השלמת המבצע להקמת 11 נקודות היישוב בנגב ב-1946, הקוראת להמשיך ולתרום להקמת יישובים נוספים: "התורם לגאולת הארץ נותן יד למלחמה המדינית, קובע את קצב התקדמותנו, מבטיח את עתידו ואת עתיד עמו." (KRA\16)

 ~ פורסם ב- 25.12.2023 ~​​​


​​​